Aanmeldingsformulier Lidmaatschap

Aanmeldingsformulier LIDMAATSCHAP 2017 (klik hier om te printen)


Hierbij verzoekt ondergetekende:

 

Naam en voorletters : __________________________________________

Roepnaam : __________________________________________

Geslacht : __________________________________________

Adres : __________________________________________

Postcode en woonplaats : __________________________________________

Telefoonnummer : __________________________________________

Geboortedatum : __________________________________________

E-mailadres : __________________________________________

Om lid te worden van Tennisclub Melissant;
Om lid te worden van Jeu de Boules;
Sleutel van kantine en lichtmasten (waarborgsom 5 euro);
Om een tweede lidmaatschap bij Tennisclub Melissant;
Campinglidmaatschap (lid zijn van een tennisvereniging in Nederland en op de                                       Camping Elizabethhoeve – Fam. Kardux staan).      


Het eerste lidmaatschap is bij tennisvereniging:_________________________________

Ondergetekende is WEL/NIET al lid geweest van een tennisclub/vereniging, te weten:

Vereniging : _____________________________________________________
Plaats : _____________________________________________________
Van : ________________________ tot _________________________
Speelsterkte : Enkel ___________________ Dubbel ______________________

En verklaart niet geschorst of geroyeerd te zijn.

Datum: _________________________ Handtekening: _________________________

Voor minderjarige leden dient een ouder/verzorger mede te ondertekenen.

Dit formulier kunt u voorzien van pasfoto (voor lidmaatschap tennis) inleveren bij:

Ramon van Huizen
Bloemendaal 10
3247 XC Dirksland
E-mail: ledenadministratie@tcmelissant.nl

Voor het seizoen 2017 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

  • Normaal tarief senioren vanaf 24 jaar : 117,50 euro
  • Normaal tarief senioren 18 t/m 23 jaar : 75,00 euro
  • Normaal tarief junioren tot 18 jaar : 55,00 euro
  • Afkoopregeling (m.u.v. eerste jaar lid) : 60,00 euro
  • Inschrijfgeld tennis : 12,50 euro
  • Borg sleutelgeld : 5,00 euro (per gezin)
  • Kosten tweede lidmaatschap  : Senior 50,00 euro; junior 17,50 euro
  • Kosten campinglidmaatschap : 50,00 euro
  • Kosten Jeu de Boules : 35,00 euro
  • Inschrijfgeld Jeu de Boules : 5,00 euro


HOOFDSPONSOR:

 SPONSORS :

 

Sporthuis de Bont